A A A

Strop


Układanie pustaków przy ścianach równoległych do belek:

a - podparcie deską na czas betonowania wieńca,który po stwardnieniu tworzy podporę dla pustaka
b - oparcie specjalnego pustaka krańcowego, otrzymanego przez przecięcie pustaka SZ-ITB po linii oznaczonej przez wyżłobienie w górnej jego części zastosowanie dodatkowej belki.

         Konstrukcja i zbrojenie żebra rozdzielczego