A A A

Strop


Jazda taczkami bezpośrednio po pustakach niedopuszczalna. Usunięcie podpór może nastąpić po uzyskaniu przez beton co najmniej 70% wytrzymałości gwarantowanej R g/b o rozpiętości do 7,80 m przy temperaturach 10-20 stopni C w ciągu 7-10 dni. Beton należy podlewać wodą nie krócej niż 7 dni.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW
Belki powinny być składowane i transportowane stopką w dół na dwóch przekładkach rozmieszczonych w odległości 1/8 rozpiętości belek od ich końca. Przekładki pomiędzy warstwami powinny znajdować się w pionie, jedna nad drugą. Nie należy obciążać końców belek wystających poza przekładki. W stosie nie powinno być więcej niż 5 warstw belek.
Pustaki powinny być składowane otworami do góry w kozłach po 25 sztuk (6 warstw po 4 sztuki w dwóch rzędach). W siódmej warstwie układa się 1 pustak jako wiążący. Belki i pustaki w okresach ujemnych temperatur i opadów atmosferycznych należy zabezpieczyć.