A A A

Strop


Żebro pod ścianki działowe
Żebro pod ścianką działową o ciężarze nie większym niż 2,9 KN (290 kg/m) ustawioną równolegle do belek wykonuje się z dwóch belek ustawionych obok siebie. W przypadku większego obciążenia przestrzeń między belkami dozbraja się.
Żebro rozdzielcze
W stropach o rozpiętości przekraczającej 4,2 m należy wykonać żebro rozdzielcze w połowie rozpiętości stropu. W przypadku obciążenia skupionego żebro wykonać w miejscu obciążeń. Zbrojenie należy wykonać z dwóch prętów śr 16 połączonych ze sobą strzemionem w kształcie "S" o średnicy 4,5 mm co 60 cm, szerokość żebra 7-10 cm. Nadbeton, żebra i wieńce należy wykonać z betonu klasy B-20.

Betonowanie stropu
Przed przystąpieniem do betonowania strop należy oczyścić oraz polać wodą. Strop należy betonować na człej szerokości, betonem o konsystencji półciekłej. Transport betonu po stropie powinien odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m sześć, systemem wahadłowym po pomostach ułożonych prostopadle do ułożenia belek.