A A A

Strop


PRZEZNACZENIE STROPU
Strop typu SZT-ITB przeznaczony jest głównie dla budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa rolniczego. Strop ten może być stosowany Także w budownictwie ogólnym. Rozpiętość modularna stropu od 2.40 m do 6,00 m i rozstawie osiowym belek 0,6 m.

WYKONANIE STROPU NA BUDOWIE
Belki układa się na poziomowanych podporach lub ścianach. Zaleca się rozpocząć układanie belek od ułożenia zebra pod ścianki działowe. Przed przystąpieniem do układania pustaków belki należy bezwzględnie podeprzeć. Ilość podpór:
- dł. 2,4m do 3,9 m - jedna podpora
- dł. 4,2 m do 6,0 m - dwie podpory
Pustaki układać z usztywnionych pomostów od dołu. Długość oparcia belek na murach nie powinna być mniejsza niż 8 cm.
Wieńce stropowe.
W poziomie stropów na ich obrzeżach należy wykonać z dwóch prętów śr. 10 plus 1 pręt śr. 14 oraz strzemion śr 6 co 25 cm.