A A A
 • CERTYFIKAT WE NR 2310-CPD-Z410
  CERTYFIKAT WE NR 2310-CPD-Z410
 • CERTYFIKAT NR 2310-CPD-Z409
  CERTYFIKAT NR 2310-CPD-Z409
 • CERTYFIKAT PRIMUS NOMINATUS
  CERTYFIKAT PRIMUS NOMINATUS
 • KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU
  KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU

Certyfikaty

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WE NR 2310-CPD-Z410. Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą Wyrobów Budowlanych Rady Wspólnot Europejskich nr. 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Dyrektywę nr 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia22 lipca 1993 roku stwierdza się że: Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Pustaki. Wprowadzone do obrotu przez WMB w Kuślinie i produkowane w WMB w Kuślinie w którym producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie z planem badań. Certyfikat potwierdza , że Producent spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny zgodności.


CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WE NR 2310-CPD-Z409. Zgodnie z Dyrektywą dotyczącą Wyrobów Budowlanych Rady Wspólnot Europejskich nr. 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Dyrektywę nr 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia22 lipca 1993 roku stwierdza się że:
Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Belki.
Wprowadzone do obrotu przez WMB w Kuślinie i produkowane w WMB w Kuślinie w którym producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie z planem badań. Certyfikat potwierdza , że Producent spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny zgodności.


Znakiem PRIMUS NOMINATUS, zostały wyróżnione organizacje, które wykazały się wyjątkową starannością i dbałością zaspokajania potrzeb klienta w swoich codziennych praktykach oraz jakości oferowanych wyrobów i usług.

Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami odpowiedniej Polskiej Normy może być wyrażona przez oznaczenie wyrobu Znakiem zgodności z Polską Normą. Oznaczenie wyrobu Znakiem zgodności z PN pozwala nabywcy obdarzyć zaufaniem nie tylko wyrób, ale również jego producenta. Taki wyrób odpowiada bowiem wymaganiom określonym w Polskich Normach, które są w coraz większym stopniu zharmonizowane z normami europejskimi i międzynarodowymi.